การขนส่ง transportation - le transport

Thai English français
สนามบิน airport l'aéroport
เครื่องบิน airplane, aeroplane l'avion
เฮลิคอปเตอร์ helicopter l'hélicoptère
ท่า le port
เรือ ship
boat
le navire
le bateau
เรือดำน้ำ submarine le sous-marin
รถใต้ดิน subway [US],
underground [UK]
le métro
รถไฟ le train
สถานีรถไฟ train station la gare
ตั๋ว ticket le billet (de transport)
ทาง ถนน road
way
la route
la voie
ไฮเวย์ ทางด่วน motorway, highway l'autoroute
รถบรรทุก truck, lorry le camion
รถเมล์ รถประจำทาง bus l'autobus, (l'autocar)
แท็กซี่ cab le taxi
รถยนต์ car la voiture, l'automobile
โรงรถ le garage
ปั๊มน้ำมัน gas station la station d'essence
น้ำมัน gasoline, (petrol) l'essence
ตุ๊กตุ๊ก le "tuk-tuk"
มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ motorcycle la moto, le vélomoteur
รถจักรยาน bicycle, bike la bicyclette, le vélo
ล้อ wheel la roue