วัน days - les jours

Thai English français color / couleur
วันอาทิตย์ wanM aaM thitH Sunday dimanche red / rouge
วันจันทร์ wanM janM Monday lundi yellow / jaune
วันอังคาร wanM angM khaanM Tuesday mardi pink / rose
วันพุธ wanM phutH Wednesday mercredi green / vert
วันพฤหัสบดี wanM phreuH hatL saL baawM diiM Thursday jeudi orange
วันศุกร์ wanM sukL Friday vendredi sky blue / bleu ciel
วันเสาร์ wanM saoR Saturday samedi purple / violet