วัน days - les jours

Thai English français
วันจันทร์ wanM janM Monday lundi
วันอังคาร wanM angM khaanM Tuesday mardi
วันพุธ wanM phutH Wednesday mercredi
วันพฤหัสบดี wanM phreuH hatL saL baawM diiM Thursday jeudi
วันศุกร์ wanM sukL Friday vendredi
วันเสาร์ wanM saoR Saturday samedi
วันอาทิตย์ wanM aaM thitH Sunday dimanche