ครอบครัว family - la famille

Thai English français
คุณปู่
คุณตา
paternal grandfather

maternal grandfather
le grand-père paternel

le grand-père maternel
คุณย่า
คุณยาย
paternal grandmother

maternal grandmother
la grand-mère paternelle

la grand-mère maternelle
พ่อแม่ les parents
พ่อ father, dad le père, papa
แม่ mother, mom la mère, maman
อา [ar] father's younger brother/sister
น้า [na] mother's younger brother/sister
ลุง [lung] father/mother's elder brother
ป้า [pa] father/mother's elder sister
หลานชาย nephew le neveu
หลานสาว niece la nièce
ลูกพี่ลูกน้อง le cousin
สามี husband l'époux, le mari
ภรรยา wife l'épouse
มนุษย์ คน human being l'être humain
ผู้ชาย man l'homme
ผู้หญิง woman la femme
เด็กผู้ชาย boy le garçon
ลูกชาย son le fils
เด็กหญิง girl la fille
ลูกสาว daughter la fille (de)
น้องชาย brother le frère
น้องสาว sister la sœur
ลูกแฝด twins les jumeaux
เด็ก child l'enfant
ทารก baby le bébé
เพื่อน friend l'ami
เพื่อนบ้าน neighbour le voisin
บุคคล person la personne