สี color - la couleur

  Thai English français
  สีดำ siiR damM black noir
  สีน้ำตาล siiR namH dtaanM brown marron
  สีเทา siiR thaoM grey, gray gris
  สีขาว siiR khaaoR white blanc
  สีเหลือง siiR leuuangR yellow jaune
  สีชมพู siiR chohmM phuuM pink rose
  สีส้ม siiR sohmF orange "
  สีแดง siiR daeengM red rouge
  สีม่วง siiR muaangF purple violet
  สีน้ำเงิน siiR namH ngernM blue bleu
  สีเขียว siiR khiaaoR green vert