ภูมิอากาศ climate - le climat

Thai English français
ดวงดาว star l'étoile
ดวงอาทิตย์ sun le soleil
ดวงจันทร์ moon la lune
ความสว่าง light la lumière
อากาศ air "
ท้องฟ้า sky le ciel
เมฆ cloud le nuage
มีหมอก fog le brouillard
ลม wind le vent
พายุ storm la tempête
ฟ้าร้อง thunder le tonnerre
ฟ้าผ่า lightning, flash l'éclair
รุ้งกินน้ำ rainbow l'arc-en-ciel
ฝน rain la pluie
ร่ม umbrella le parapluie
หิมะ snow la neige
น้ำแข็ง ice la glace


Thai English français
ร้อน hot chaud
เย็น cold froid