สัตว์ l'animal

Thai English français
สุนัข หมา dog le chien
แมว cat le chat
หนู rat
mouse
le rat
la souris
ลา donkey, (ass) l'âne
ม้า horse le cheval
วัวตัวผู้ ox le bœuf
กระทิง bull le taureau
วัวตัวเมีย cow la vache
ลูกวัว calf le veau
แกะ sheep le mouton
ลูกแกะ lamb l'agneau
แพะ goat le bouc
หมู pig le cochon, le porc
กระต่าย rabbit

hare
le lapin

le lièvre
สุนัขจิ้งจอก หมาจิ้งจอก fox le renard
หมาป่า wolf le loup
หมี bear l'ours

นก bird - l'oiseau

Thai English français
ไก่ตัวผู้ rooster, (cockerel) le coq
ไก่ตัวเมีย hen la poule
เป็ด duck le canard
ห่าน goose l'oie

แมลง l'insecte

Thai English français
มด ant la fourmi
หนอน worm le ver
ผีเสื้อ butterfly le papillon
แมลงปอ dragonfly la libellule
ผึ้ง bee l'abeille
ตัวต่อ wasp la guêpe
ยุง mosquito le moustique
แมลงวัน fly la mouche
แมงมุม spider l'araignée

ปลา fish - le poisson

Thai English français
ฉลาม shark le requin
โลมา dolphin le dauphin
วาฬ whale la baleine
เต่า (sea) turtle
land turtle, tortoise
la tortue marine
la tortue terrestre
งู snake le serpent
จิ้งจก lizard le lézard
คางคก toad le crapaud
กบ frog la grenouille

สวนสัตว์ zoo - le jardin zoologique

Thai English français
ลิง ape, monkey le singe
นกแก้ว parrot le perroquet
นกกระจอกเทศ ostrich l'autruche
สิงโต le lion
เสือดาว leopard le léopard
เสือ tiger le tigre
ม้าลาย zebra le zèbre
อูฐ camel le chameau
ยีราฟ giraffe la girafe
ช้าง elephant l'éléphant
แรด rhinoceros le rhinocéros
ฮิปโปโปเตมัส hippopotamus l'hippopotame
ตะเข้ จระเข้ le crocodile